W najbliższym czasie Sądowi Najwyższemu, Izbie Pracy, Ubezpieczeń Społecznych i Spraw Publicznych przyjdzie zmierzyć się z zagadnieniem prawnym czy stworzenie kierowcy możliwości spania w nocy (nocnego snu) w kabinie samochodu podczas odbywania podróży służbowych w transporcie międzynarodowym zapewnia bezpłatny nocleg, a w konsekwencji, czy pracownikowi nie przysługuje zwrot kosztów takich noclegów (§ 9 ust. 4 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 grudnia 2002 r. w sprawie wysokości oraz warunków ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej poza granicami kraju (Dz. U. Nr 236, poz. 1991 ze zm.), czy też takie należności przysługują i w jakiej wysokości (art. 21a ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o czasie pracy kierowców, jednolity tekst: Dz. U. z 2012 r., poz. 1155 w związku z § 9 ust. 1 bądź ust. 2 wymienionego rozporządzenia).

W oczekiwaniu na rozstrzygniecie Sądu Najwyższego udzieliłam kilku komentarzy do powyższego zagadnienia, które, wraz z komentarzami specjalistów z zakresu transportu ukazały się w dzisiejszym Dzienniku Gazecie Prawnej oraz w dzisiejszym dodatku do Dziennika Gazety Prawnej – Praca i Kariera.

Kategorie: Aktualnosci

error: Content is protected !!