W dniu 12 czerwca 2014 roku Są Najwyższy w składzie 7 sędziów Sądu Najwyższego podjął następującą uchwałę:

​Zapewnienie pracownikowi – kierowcy samochodu ciężarowego odpowiedniego miejsca do spania w kabinie tego pojazdu podczas wykonywania przewozów w transporcie międzynarodowym nie stanowi zapewnienia przez pracodawcę bezpłatnego noclegu w rozumieniu § 9 ust. 4 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 grudnia 2002 r. w sprawie wysokości oraz warunków ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej poza granicami kraju (Dz.U. Nr 236, poz. 1991 ze zm.), co powoduje, że pracownikowi przysługuje zwrot kosztów noclegu na warunkach i w wysokości określonych w § 9 ust. 1-3 tego rozporządzenia albo na korzystniejszych warunkach i wysokości, określonych w umowie o pracę, układzie zbiorowym pracy lub innych przepisach prawa pracy.

(Uchwała składu 7 sędziów Sądu Najwyższego z dnia 12 czerwca 2014 r., sygn. akt II PZP 1/14)

Zgodnie z powyższym rozstrzygnięciem, kierowca transportu międzynarodowego nocujący w kabinie samochodu będzie uprawniony do ryczałtu za nocleg, niezależnie od tego, w jakich warunkach nocleg ten się odbywał.

Niestety nie znam jeszcze uzasadnienia uchwały – trudno więc mi wypowiedzieć się, w oparciu o prasowe informacje i krótką notatkę na stronie Sądu Najwyższego, czy powyższa uchwała będzie miała zastosowanie wyłącznie do spraw sprzed nowelizacji ustawy o czasie pracy kierowców w 2010 roku, czy też w każdej sytuacji.

W mojej ocenie, rygorystyczne przyjęcie, że ryczałt jest zawsze należny doprowadzi do lawiny pozwów kierowców, co skutkować będzie niestety upadłościami małych firm przewozowych…

Niewątpliwie niezwłocznie po uzyskaniu uzasadnienia uchwały Sądu Najwyższego omówię ją szczegółowo na tym blogu.

Niestety na to najprawdopodobniej przyjdzie nam trochę poczekać.

Kategorie: Aktualnosci

error: Content is protected !!